2016
        Rokytnice-Komex
        V Peci
        Okolo Doubravy
        Horní Požáry v létě
        Horní Požáry na Štěpána